Bildtse Aardappelweken van start

25 juni 2023

Van zaterdag 24 juni tot en met zaterdag 8 juli vinden de Bildtse Aardappelweken weer plaats. Dan stellen vier akkerbouwbedrijven hun (schuur)deuren open voor een kunstroute langs de Oude- en Nieuwebildtdijk onder Oude Bildtzijl en St. Annaparochie op ’t Bildt.

De Bildtse Aardappelweken zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen akkerbouwers en kunstenaars, met als doelstelling de consument kennis te laten maken met de moderne akkerbouw (lees: aardappelteelt) en promotie van ’t Bildt, waar land en zee in elkaar overlopen, waar luchten het landschap bepalen en waar de bezoeker zowel toeschouwer en genieter is van de vergezichten als ongewild onderdeel wordt van het agrarisch proces.

Om dit doel te bereiken is er een intensieve samenwerking tussen agrariërs en kunstenaars. Theater, film en beeldende kunst worden gebruikt om de agrarische thema’s met de publieke interesses te verbinden, zowel regionaal, landelijk als internationaal.

Programma 2023

Dit jaar zal de focus liggen op het proces rondom de aardappelteelt. Het thema van de 2023 editie is dan ook ‘Foetprint: hoe duur(zaam)?’. Daarbij zullen actuele thema’s als duurzaamheid, bodemgezondheid, kringlooplandbouw en techn(olog)ische oplossingen aan bod komen.

Bildtse Aardappelweken van start
Programma Bildtse Aardappelweken 2023

— Schrijf je in voor onze nieuwsbrief